⏱⏱⏱ វេលា៖ ចាប់ពីថ្ងៃ ១១,១២,១៣ រោច​ ខែផល្គុន ឆ្នាំ ខាល (ត្រូវនឹងថ"/>⏱⏱⏱ វេលា៖ ចាប់ពីថ្ងៃ ១១,១២,១៣ រោច​ ខែផល្គុន ឆ្នាំ ខាល (ត្រូវនឹងថ"/> Thông báo lễ khánh thành và kiết giới Sima Chánh điện chùa Lục Phi, huyện Gò Quao, Kiên Giang | phatgiaonamtongkhmer.org
Thứ Năm 23 Tháng Hai 2023 - 09:45:02 CH
Thông báo lễ khánh thành và kiết giới Sima Chánh điện chùa Lục Phi, huyện Gò Quao, Kiên Giang
📣📣📣 សេចក្តី ជូនដំណឹង បុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារ វត្តសុវណ្ណមុនីរង្សី "ទឹកសាប"
⏱⏱⏱ វេលា៖ ចាប់ពីថ្ងៃ ១១,១២,១៣ រោច​ ខែផល្គុន ឆ្នាំ ខាល (ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៧, ១៨, និង ១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២៣)
🖲🖲🖲 ទីតាំង៖ វត្តសុវណ្ណមុនីរង្សី "ទឹកសាប"ឃុំ វិញហ្វាហឹងណាម ស្រុក ហ្គរក្វាវ ខេត្ត គៀងយ៉ាង
Thông Báo"
LỄ KHÁNH THÀNH VÀ KIẾT GIỚI SIMA CHÁNH ĐIỆN CHÙA LỤC PHI
sẽ long trọng cử hành với thời gian và địa điểm như sau:
⏱⏱⏱ Thời gian: Từ ngày 17 đến 19 tháng 3 năm 2023(nhằm ngày 26, 27, 28 tháng 2 năm Quý Mão)
🖲🖲🖲 Địa điểm: Chùa Suvannamuniransi “Lục Phi”, ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
Video khác

Videos tiêu biểu

Kiên Giang: Hội từ thiện chùa Thôn Dôn cúng dường tứ vật dụng các chùa trên địa bàn huyện Gò Quao

ថ្ងៃទី​ ២០ខែមិនាឆ្នាំ២០២២,​ ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធរិស័ទវត្ត​ ជ្រុងយោង​ទីក្រុងរ៉ាច់យ៉ា បាននិមន្តនិងអញ្ជេីញ​ ប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់...

Chương trình phát sóng mùng 1 tết Nhâm Dần 2022, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang

Chương trình phát sóng mùng 1 tết Nhâm Dần 2022, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang

សេចក្តីប្រកាស អំពីបុណ្យសែនដូនតា របស់សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្តគៀងយ៉ាង ព.ស ២៥៦៥ - គ.ស ២០២១

សេចក្តីប្រកាស អំពីបុណ្យសែនដូនតា របស់សមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្តគៀងយ៉ាង ព.ស ២៥៦៥ - គ.ស ២០២១

Bài viết tiêu biểu

Đức Phật là Thầy chỉ đường

GN - Đức Phật dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác” (Trường A-hàm, kinh Đại bát Niết-bàn), và Ngài cũng nói rõ: “Các con phải tự mình nỗ lực. Các đấng Như Lai chỉ là đạo sư” (Kinh Pháp cú, kệ 276).