Thứ Sáu 06 Tháng Chín 2019 - 01:48:56 CH

KG: Đại Hội Đại Biểu Hội ĐKSSYN Huyện Châu Thành Lần VI (2019-2024)

Trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, Sáng nay ngày 6 tháng 9 năm 2019 tại hội trường Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành, Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước (ĐKSSYN) huyện Châu Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội ĐKSSYN lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2024.Đặc biệt tại đại hội cung đón quý ngài lãnh đạo tỉnh hội có: Hòa thượng Danh Đổng – UV thường trực HĐTS GHPGVN, trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Lân - UV HĐTS GHPGVN, phó trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Trần Phương - UV HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Danh Phản - UV HĐTS GHPGVN, phó trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Danh Liêm - UV HĐTS GHPGVN, phó trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh, Phó chánh thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Đại đức Danh Nâng - UV HĐTS GHPGVN, chánh thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Đại đức Danh Đồng – Chánh VP Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang cùng quý chư tôn đức đại diện các huyện hội trên địa bàn tỉnh đồng tham dự.
Phía chính quyền có sự tham dự của: Ông Danh Lắm – trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Kiên Giang; Ông. Danh Vuông – Phó trưởng Ban Dân Tộc tỉnh Kiên Giang; Ông. Huỳnh Thiên Tân – trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo Ban dân vận tỉnh Ủy Kiên Giang; Ô. Trần Hải Đảo – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành; Ô. Tô Hà Giang – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Ô. Đào Văn Châu – huyện ủy viên, trưởng Ban dân vận, chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các cơ quan ban ngành huyện sở tại đồng tham dự tại đại hội.Thay mặt huyện hội Hòa thượng Danh Lân phát biểu khai mạc, ngài nhấn mạnh: Để phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ mới của Đại hội cần phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm công tác hoạt động Hội nhiệm kỳ qua, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới 2019- 2024 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đại hội hiệp thương dân chủ suy cử Ban Chấp Hành khóa mới gồm các vị Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị Achar có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động cho Hội để nhiệm kỳ tới đạt được nhiều thành tích tốt hơn, góp phần cùng các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân trong Huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp phồn vinh vì mục tiêu:  “ Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ”. với phương châm hoạt động vì  “ đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội ” vì tầm quan trọng của Đại hội.
Tiếp đó, thượng tọa Danh Liêm đã thông qua báo cáo dự thảo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ V (2014-2019) và phương hướng nhiệm kỳ VI (2019-2024) .
Trên địa bàn huyện có 13 ngôi chùa Nam tông Khmer và 1 Tháp 4 Vị Hòa Thượng liệt sĩ, tổng số Sư sãi hiện có 227 vị, trong đó có  85 vị Tỳ khưu và 142 vị Sadi, về  giáo phẩm có 3 vị Hòa Thượng; 6 vị Thượng Tọa; 76 vị Đại Đức. Có 2 vị là Ủy viên Hội Đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với 26 vị Achar,  13 Ban Quản trị chùa với 139 thành viên,… Chùa Khlang Ông là Văn phòng làm việc của Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành. Toàn huyện hiện có 4 ghe ngo, 1 Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh, 2 Đội nghệ thuật không chuyên, có 6 dàn ngũ âm, các đội thường biểu diễn vào dịp lễ lớn tại các Chùa, nhằm phục vụ giúp vui cho công chúng, các đội ghe ngo thường tham gia thi đua trong những dịp lễ hội truyền thống của dân tộc. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Đảng Nhà nước, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến huyện, nên lễ giỗ 4 vị Hòa thượng liệt sĩ được tổ chức trong thể hàng năm tại tháp Cù Là,  đặc biệt là lễ giỗ tưởng niệm lần thứ 45,  Hội ĐKSSYN tỉnh, huyện phối kết hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức thành công lễ giỗ trong 5 năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh xuất ngân sách hỗ trợ, với số tiền trên 290 triệu đồng; vào ngày lễ giỗ hàng năm  có trên 4500 vị sư sãi Nam Tông, Bắc Tông, Khất sĩ và đồng bào Phật tử đến tham dự và tưởng niệm.
Nhìn chung, nhiệm kỳ qua Ban Chấp Hành Hội ĐKSSYN huyện có nhiều cố gắng trong hoạt động của mình, phối hợp với Cấp ủy , Chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của Hội đối với sư sãi và đồng bào phật tử như: Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác đồng bào dân tộc Khmer đến năm 2020, Nghị quyết hội lần thứ 7 BCH TW Đảng (Khóa IX) về Đại Đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, đặc biệt Chỉ thị 68 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer,… Hội ĐKSSYN huyện đã phát huy truyền thống yêu nước, tập hợp khối đoàn kết rộng rãi trong giới chư tăng và đồng bào phật tử, đoàn kết giữa các tôn giáo dân tộc trong cộng đồng dân cư. Qua đó, đã tạo triển biến về nhận thức và hành động, đời sống sinh hoạt của chư tăng và đồng bào phật tử ổn định, phát triển với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.
Với phương châm  “ Đạo pháp- Dân tộc-Chủ nghĩa Xã hội ”  Hội quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyển biến hơn nữa trong sư sãi và đồng bào phật tử hiểu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Chư tăng thông suốt kinh kệ, giới luật của Đức Phật, từ đó ra sức thực hiện hoạt động của Hội theo tôn chỉ, mục đích của Đức Thế Tôn, phù hợp với chủ Trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất thực hành tiết kiệm xây dựng cuộc sống mới tiến bộ, ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh.
Bên cạnh đó đại diện các chi hội cũng đã có bào phát thiểu tham luận đặc biệt huyện hội đã nhấn mạnh cần duy trì tiếng nói chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer.
Đồng thời tại đại hội cũng đã công bố danh sách và ra mắt nhận sự trong nhiệm kỳ mới bao gồm 15 thành viên gồm các vị Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên Ban chấp hành với phương châm vì đạo Pháp và vì dân tộc quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Ban đạo từ và Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Danh Đổng thay mặt tỉnh hội tán thán công đức tinh thần làm việc tích cực của huyện hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tỉnh hội đã đề ra đặc biệt Ngài lưu ý một số vấn đề trọng tâm như: Huyện hội tích cực triển khai các nghị quyết và điều lệ hội đến chư Tăng và đồng bào Phật tử địa phương được hiểu rõ và thực hiện tốt theo Pháp luật, theo hiến chương của giáo hội và chấp hành tốt Luật tín ngưỡng Tôn giáo hiện hành, Đào tạo thêm đội ngũ Tăng tài để phục vụ tốt cho công tác Giáo hội sau này. Phát huy tình đoàn kết tốt giữa các dân tộc Kinh-Khmer-Hoa và các tôn giáo trên địa bàn, luôn giữ gìn an ninh trật tự trong chùa chiền phum sróc, thi đua học tập nắm vững khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực cuộc sống, kể cả lĩnh vục tu hành phải hòa cùng nhịp bước với các dân tộc anh em, cùng vượt qua khó khăn trên bước đường hội nhập khu vực và quốc tế.
Song song bên cạnh ấy đại diện chính quyền cấp huyện cũng đã phát biểu chúc mừng cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.


 Tin/Ảnh: Danh Đồng - Danh Thuyền
 
 
 
Ý kiến phản hồi

Vui lòng gõ tiếng việt có dấu

Videos tiêu biểu

LỄ HỘI CÚNG TRĂNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER TẠI GÒ QUAO NĂM 2018

Trong lễ hội Ók-Om-Bóc của đồng bào Khmer Nam Bộ không thể thiếu lễ cúng Trăng. Đây là một lễ có ý nghĩa rất quan trọng ...

SMOT ស្តាយព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ យ័ញញឿង

SMOT ស្តាយព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ យ័ញញឿង

កំណាព្យ ស្ដាយ​ព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ និពន្ធនិងសម្ដែងដោយ ព្រះតេជគុណ យ័ញដុង​​ វត្តសិរីវង្សសូរិយាក្រួស​ - ក្រមួនស

កំណាព្យ ស្ដាយ​ព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ និពន្ធនិងសម្ដែងដោយ ព្រះតេជគុណ យ័ញដុង​​ វត្តសិរីវង្សសូរិយាក្រួស​ - ក្រមួនស

Bài viết tiêu biểu

Đức Phật là Thầy chỉ đường

GN - Đức Phật dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác” (Trường A-hàm, kinh Đại bát Niết-bàn), và Ngài cũng nói rõ: “Các con phải tự mình nỗ lực. Các đấng Như Lai chỉ là đạo sư” (Kinh Pháp cú, kệ 276).