Thứ Sáu 15 Tháng Mười Một 2019 - 07:07:59 CH

Kiên Giang: Đại Hội Đại Biểu Hội ĐKSSYN Liên Huyện Hà Tiên-Kiên Lương-Giang Thành lần 5 2019-2024

Sáng ngày 15.11.2019, tại hội trường Huyện Ủy huyện Kiên Lương đã trang nghiêm diễn ra Đại hội đại biểu Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước liên huyện Hà tiên – Kiên Lương – Giang Thành lần thứ V nhiệm kỳ 2019 – 2024.Chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, trưởng Ban trị Sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; thượng tọa Danh Phản - Ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, phó trưởng Ban trị Sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Danh Liêm - Ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, phó trưởng Ban trị Sự GHPGVN tỉnh, Phó chánh thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Trần Phương - Ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, chủ tịch Hội ĐKSSYN liên huyện Hà Tiên – Kiên Lương – Giang Thành.
Phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Danh Lắm – trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Kiên Giang; Ông. Ong Văn Tỷ - chủ tịch UBMTTQVN huyện Kiên Lương; Bà. Tăng Thu Hằng – Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Kiên Lương; Ông. Đào Trường Giang – Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Hà Tiên; Ông. Dương Thành Phúc - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Giang Thành; Tham dự tại đại hội còn có đại diện lãnh đạo của các cơ quan ban ngành đoàn thể các cấp, các lực lượng vũ trang, các chức sắc tôn giáo, đại diện thường trực Đảng Ủy, UBMTTQVN các xã, thị trấn và toàn thể Chư Tăng, Ni, Phật tử đại diện của các chùa liên huyện.

 Hòa thượng Trần Phương

Phát biểu khai mạc đại hội Hòa thượng Trần Phương cho biết: Đại hội diễn ra với tinh thần “Đoàn kết- dân chủ - phát triển” Đại hội đại biểu Hội ĐKSSYN liên huyện Hà Tiên-Kiên Lương-Giang Thành thật sự là ngày hội lớn của giới sư sãi và đồng bào phật tử Khmer của ba huyện đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sư sãi và phật tử về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bằng những hành động thiết thực của giới sư sãi và đồng bào phật tử Khmer trong ba huyện đã nổ lực, phấn đấu ra sức thi đua, vượt qua khó khăn góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, Quốc phòng- an ninh ở biên giới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội ĐKSSYN tỉnh lần VII nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Để phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ của Đại hội là phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm công tác hội nhiệm kỳ qua, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới 2019-2024 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đại hội hiệp thương dân chủ suy cử Ban Chấp Hành khóa mới gồm các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị Achar có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động cho Hội để nhiệm kỳ tới đạt được nhiều thành tích tốt hơn, góp phần cùng các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp phồn vinh vì mục tiêu : “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


 
Tại đại hội, thượng tọa Danh Cường – Phó chủ tịch liên huyện Hội đã thông qua bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của UBMTTQVN cấp huyện và thành phố hội đã phát huy vai trò đoàn kết gắn bó mật thiết giữa đạo và đời, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác từ thiện xã hội, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi công cộng, vận động Phật tử cúng dường xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, điểm phòng học dạy giáo lý,… Bên cạnh đó Liên huyện hội còn vận động chư Tăng, Ni tham gia giảng dạy giáo lý  tiếng Khmer dịp hè, tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách Pháp luật của nhà nước.
Hàng năm các chùa trong liên huyện, thành phố đã mở được nhiều lớp giáo lý cơ bản cho Tăng sinh, đào tạo được nhiều học viên có trình độ Phật học cơ bản góp phần nâng cao sự hiểu biết về Phật Pháp, nghiêm trì giới luật. Việc dạy và học chữ Khmer được các chùa quan tâm mở lớp dạy hàng năm đạt tuyệt đối,
Kết quả toàn liên huyện số học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer  tham gia học ở các cấp phổ thông ngày càng tăng, tính đến nay đã đào tạo được 2 bác sĩ, 5 Y sĩ, 2 kỷ sư và 32 giáo viên các bộ quản lý thuộc ngành giáo dục huyện, thành phố và có nhiều cán bộ có bằng cấp đại học là người dân tộc Khmer đang phục vụ trong các cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận các đoàn thể.
Liên huyện hội luôn quan tâm và động viên sư sãi con em đồng bào dân tộc Khmer, nhầm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhờ cố gắng làm tốt công tác giáo dục mà đến nay trình độ nhận thức của sư sãi và con em đồng bào dân tộc trong toàn huyện và thành phố nhìn chung có bước phát triển tốt, mặt bằng dân trí ngày càng được nâng lên điều này đã góp phần tích cực vào bước phát triển của các huyện và thành phố trong thời gian tới…

 

Tại đại hội các chi hội cũng đã lần lượt phát biểu tham luận của từng chi hội ở liên huyện.
Tiếp đó đại hội nhiệm kỳ khó mới đã có phiên họp đầu tiên thống nhất bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên, trong đó đã bầu ra các chức danh trong thường trực Ban chấp hành liên huyện hội cụ thể như sau: Hòa thượng Trần Phương tái cử chức vụ chủ tịch liên huyện hội khóa V, thượng tọa Danh Cường tái cử chức vụ phó chủ tịch thường trực, Đại đức Chau Bên phó chủ tịch, Đại đức Con Trách giữ chức vụ chánh thư ký Đại đức En Thunh là Ủy viên thường trực của liên huyện hội nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Thay mặt thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, Hòa thượng Danh Đổng ban đạo từ chỉ đạo tại đại hội. Hà Tiên-Kiên Lương là địa phương có đóng góp giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các địa phương khác ở Kiên Giang. Là vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Kiên Giang nói riêng và Đồng bằng sông cửu long nói chung.
Đặc biệt 3 huyện này có địa giới hành chính giáp ranh với nước bạn Campuchia là vùng biên giới nên tình hình cũng khá nhảy cảm song song đó nhờ sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan chính quyền các cấp cũng như sự đoàn kết đồng lòng cũng như sự tuyên truyền nhiệt tình của các vị Sư sãi nên tình hình hoạt động sinh hoạt của bà con đồng bào dân tộc ngày càng ổn đinh.
Thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm xâm lược các chùa trong toàn 3 huyện là nơi nuôi chứa và tiếp tế lương thực cho cách mạng, sư sãi và bà con phật tử Khmer là người hậu cần vững chắc, hậu phương trung thành với cách mạng.
Thời bình các chùa vẫn tích cực phát huy truyền thống yêu nước của mình tích cực thể hiện là thành viên của mặt trận hăng hái tham gia vào công cuộc vận động kiến thiết xây dựng đất nước bằng nhiều cách nhiều phương pháp khác nhau. Đặc biệt là các sư sãi cũng như đồng bào Phật tử tích cực tham gia vào công tác từ thiện xã hội nhằm mục đích vơi đi cái không may của các hộ không được may mắn.

Hình Ảnh ghi nhận tại đại hội:

 
Ý kiến phản hồi

Vui lòng gõ tiếng việt có dấu

Videos tiêu biểu

LỄ HỘI CÚNG TRĂNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER TẠI GÒ QUAO NĂM 2018

Trong lễ hội Ók-Om-Bóc của đồng bào Khmer Nam Bộ không thể thiếu lễ cúng Trăng. Đây là một lễ có ý nghĩa rất quan trọng ...

SMOT ស្តាយព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ យ័ញញឿង

SMOT ស្តាយព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ យ័ញញឿង

កំណាព្យ ស្ដាយ​ព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ និពន្ធនិងសម្ដែងដោយ ព្រះតេជគុណ យ័ញដុង​​ វត្តសិរីវង្សសូរិយាក្រួស​ - ក្រមួនស

កំណាព្យ ស្ដាយ​ព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ និពន្ធនិងសម្ដែងដោយ ព្រះតេជគុណ យ័ញដុង​​ វត្តសិរីវង្សសូរិយាក្រួស​ - ក្រមួនស

Bài viết tiêu biểu

Đức Phật là Thầy chỉ đường

GN - Đức Phật dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác” (Trường A-hàm, kinh Đại bát Niết-bàn), và Ngài cũng nói rõ: “Các con phải tự mình nỗ lực. Các đấng Như Lai chỉ là đạo sư” (Kinh Pháp cú, kệ 276).