Tin - bài mới

Ghe ngo của người Khmer Nam Bộ - Sự hội tụ của những yếu tố tâm linh

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã tác động đến mọi hoạt động sản xuất cũng như chi phối đời sống tinh thần của nhiều người trong xã hội. Thế nhưng, yếu tố tâm linh, niềm ti...

An Giang: Lễ dâng y Kathina tại chùa SeRayMeangKolSaKor

(PGVN) Ngày 26/08/Đinh Dậu (15/10/2017), chùa SeRayMeangKolSaKor tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tổ chức Lễ dâng y Kathina, một trong những nghi lễ Phật giáo Nam tông Việt Nam thể h...

Đạo đức kinh tế theo quan điểm của Phật giáo

Đói là căn bệnh nặng nhất … Tri túc là tài sản lớn nhất (Kinh Pháp cú 203-4)

Truyền thống giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer với môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa dân tộc, những kiến nghị cần thiết

Với truyền thống sống cao đẹp theo hệ phái giáo dục Phật giáo Nam Tông, chùa của người Khmer có thể nói là tâm điểm kết tinh chân lý, chất nhân văn, thể hiện bản săc văn hóa dân tộc rõ nét nhất.

Khái lược lịch sử Phật giáo Hàn Quốc

(PGVN) Phật giáo đã được thông qua là một Đạo giáo chính thức của nhà nước vào thời kỳ Tam quốc. Năm 372, ánh đạo vàng từ bi trí tuệ lan tỏa đến vương triều Goguryeo (37 TCN – 668 CN); lần lượt đến vư...

Thời sự

An Giang: Lễ dâng y Kathina tại chùa SeRayMeangKolSaKor

(PGVN) Ngày 26/08/Đinh Dậu (15/10/2017), chùa SeRayMeangKolSaKor tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tổ chức Lễ dâng y Kathina, một trong những nghi lễ Phật giáo Nam tông Việt Nam thể hiện thiện tâm của người phật tử đối với việc hộ tr...

Lễ hội Sene Đôn Ta tại chùa Candaransi

(PGVN) Ngày 26/08/Đinh Dậu (15/10/2017), chùa SeRayMeangKolSaKor tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tổ chức Lễ dâng y Kathina, một trong những nghi lễ Phật giáo Nam tông Việt Nam thể h...

Lễ truy niệm Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(PGVN) Ngày 26/08/Đinh Dậu (15/10/2017), chùa SeRayMeangKolSaKor tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tổ chức Lễ dâng y Kathina, một trong những nghi lễ Phật giáo Nam tông Việt Nam thể h...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình viếng Hoà thượng Danh Nhưỡng

(PGVN) Ngày 26/08/Đinh Dậu (15/10/2017), chùa SeRayMeangKolSaKor tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tổ chức Lễ dâng y Kathina, một trong những nghi lễ Phật giáo Nam tông Việt Nam thể h...

Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão Hoà thượng Danh Nhưỡng

(PGVN) Ngày 26/08/Đinh Dậu (15/10/2017), chùa SeRayMeangKolSaKor tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tổ chức Lễ dâng y Kathina, một trong những nghi lễ Phật giáo Nam tông Việt Nam thể h...

Phật học

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán

PGVN - Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật giáo, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như: triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch toán, y dược, thiên văn... Đây là một sự kết tinh của văn hóa Trung Quốc và văn hóa nước...

Suy nghiệm lời Phật: Chẳng thể chữa trị

PGVN - Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật giáo, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như: triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch toán, y dược, thiên văn... Đây là một ...

Vọng niệm sao băng

PGVN - Đại Tạng Kinh chữ Hán là một bộ tổng vựng các kinh sách Phật giáo, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như: triết học, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, lịch toán, y dược, thiên văn... Đây là một ...

Nghi thức

Một số nghi lễ trong Phật giáo Theravāda

Phật giáo không có một số nghi lễ như những tôn giáo khác. Nghi lễ, với việc thực hiện phức tạp và rườm rà, không có vị trí trong Phật giáo. Chúng ta không tìm thấy bất cứ trường hợp nào ở trong kinh điển Pāli, ở đó Đức Phật đặt ra những luật lệ và p...

Truyền thống An cư mùa mưa (Vassavàsa) của Phật giáo Nam tông

Phật giáo không có một số nghi lễ như những tôn giáo khác. Nghi lễ, với việc thực hiện phức tạp và rườm rà, không có vị trí trong Phật giáo. Chúng ta không tìm thấy bất cứ trường hợp nào ở trong kinh ...

LỄ NHẬP HẠ - MỘT NÉT VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA PHẬT GIÁO KHMER NAM BỘ

Phật giáo không có một số nghi lễ như những tôn giáo khác. Nghi lễ, với việc thực hiện phức tạp và rườm rà, không có vị trí trong Phật giáo. Chúng ta không tìm thấy bất cứ trường hợp nào ở trong kinh ...

Nghi lễ Phật giáo Nam tông gắn liền với văn hóa dân tộc Khmer

Phật giáo không có một số nghi lễ như những tôn giáo khác. Nghi lễ, với việc thực hiện phức tạp và rườm rà, không có vị trí trong Phật giáo. Chúng ta không tìm thấy bất cứ trường hợp nào ở trong kinh ...

Nghi thức tụng niệm của hệ phái Khất Sĩ tại Việt Nam

Phật giáo không có một số nghi lễ như những tôn giáo khác. Nghi lễ, với việc thực hiện phức tạp và rườm rà, không có vị trí trong Phật giáo. Chúng ta không tìm thấy bất cứ trường hợp nào ở trong kinh ...

Văn hóa

Ghe ngo của người Khmer Nam Bộ - Sự hội tụ của những yếu tố tâm linh

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã tác động đến mọi hoạt động sản xuất cũng như chi phối đời sống tinh thần của nhiều người trong xã hội. Thế nhưng, yếu tố tâm linh, niềm tin vào tôn giáo, vào những thế lực siêu nhiên đã tồ...

Khái lược lịch sử Phật giáo Hàn Quốc

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã tác động đến mọi hoạt động sản xuất cũng như chi phối đời sống tinh thần của nhiều người trong xã hội. Thế nhưng, yếu tố tâm linh, niềm ti...

Ý nghĩa Đại lễ Dâng y Kathina của Phật giáo Nguyên thủy

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã tác động đến mọi hoạt động sản xuất cũng như chi phối đời sống tinh thần của nhiều người trong xã hội. Thế nhưng, yếu tố tâm linh, niềm ti...

Rắn thần Naga trong văn hóa Phật giáo

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã tác động đến mọi hoạt động sản xuất cũng như chi phối đời sống tinh thần của nhiều người trong xã hội. Thế nhưng, yếu tố tâm linh, niềm ti...

Lễ Dâng y Kathina

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã tác động đến mọi hoạt động sản xuất cũng như chi phối đời sống tinh thần của nhiều người trong xã hội. Thế nhưng, yếu tố tâm linh, niềm ti...

Lịch sử

Mối quan hệ giữa tu sĩ & cư sĩ

Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng d...

Ngài Sivali, vị Thánh Tăng có tài lộc bậc nhất*

Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuậ...

Nguyên nhân và ý nghĩa tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức

Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuậ...

Huệ Năng với niềm cô đơn không cùng

Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuậ...

Thập Hiệu Như Lai

Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuậ...

Phật giáo và Các ngành

Đạo đức kinh tế theo quan điểm của Phật giáo

Đói là căn bệnh nặng nhất … Tri túc là tài sản lớn nhất (Kinh Pháp cú 203-4)

Phát triển nền kinh tế thị trường từ góc nhìn đạo Phật

Đói là căn bệnh nặng nhất … Tri túc là tài sản lớn nhất (Kinh Pháp cú 203-4)

Nghệ thuật chăm sóc người bệnh

Đói là căn bệnh nặng nhất … Tri túc là tài sản lớn nhất (Kinh Pháp cú 203-4)

Nhận thức về chân lý trong Phật giáo

Đói là căn bệnh nặng nhất … Tri túc là tài sản lớn nhất (Kinh Pháp cú 203-4)

Videos tiêu biểu

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng DANH NHƯỠNG

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Nanadhammo DANH NHƯỠNG

phim tư liệu cố Hòa Thượng DANH NHƯỠNG

Hòa thượng DANH NHƯỠNG vị cao Tăng suốt đời cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc

Tiết Nuối Hòa Thượng

Hát: Danh Tiền Hình ảnh: Danh Minh Cường

Bài viết tiêu biểu

Đức Phật là Thầy chỉ đường

GN - Đức Phật dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác” (Trường A-hàm, kinh Đại bát Niết-bàn), và Ngài cũng nói rõ: “Các con phải tự mình nỗ lực. Các đấng Như Lai chỉ là đạo sư” (Kinh Pháp cú, kệ 276).

Liên kết

khmer24h.net